Konversioonide optimeerimine


Konversioon on ettevõtte jaoks tähtsaim soovitud tegevus või tegevused, mida külastajad veebilehel võiksid teha. See on tegevus, mis toob sinu ärile otseselt või kaudselt tulu – seetõttu on seda ka oluline mõõta ja jälgida. Enamasti on konversiooniks ost, aga näiteks ka päringuvormi saatmine, mingit sorti listiga liitumine (näiteks kirjapanek üritusele) või näiteks ka mingi materjali allalaadimine.

Madala konversiooni põhjusteks võivad näiteks olla väärtuspakkumise puudumine, lehe kohmakas ostukogemus või vähene atraktiivsus, puudulik info, vähene usaldusväärsus või liigne keerukus, lehe vähene konkurentsivõime sh näiteks hinnaeelise puudumine jpm. Täpsemalt aitab põhjused tuvastada konversioonimäära audit.

Kui auditist selgub, mida tuleb kodulehe või e-poe optimeerimise käigus muuta, võib selleks olla vajalik kasutada arendaja, digiturunduse spetsialisti, kogenud turundaja, disaineri või mõne muu professionaali abi.


Konversioonide mõõtmise seadistamine

Aitame selgitada välja olulised konversioonimõõdikud ning seadistame need Google Analyticsis. Vajadusel aitame ka Google Analytics 4 seadistamisega.


Konversioonimäära audit

Analüüsime sinu kodulehe ja ärivaldkonna risti ja põiki läbi, selgitame välja praeguse konversioonimäära, kaardistame arenguvõimalused ning anname soovituslikud parendustegevused.


Konversiooni täisteenus

Konversioonimäära audit, mõõtmise seadistamine Google Analyticsis ning parendustööd (sh tarkvaraarendus- ja disainitööd).